Laatukortit

Laatutiimi on  tuottanut Uutta avointa energiaa-hankkeessa viisi laatukorttia: tuotanto, MOOC-pedagogiikka, sisältö, käytettävyys ja saavutettavuus. Tavoitteena on, että AgileAMK-mallilla tuotettujen MOOC-kurssien sisällöt ja toteutus tulevat olemaan teknisesti korkeatasoisia ja pedagogisesti nykyaikaisten opetusmenetelmien mukaisia.

Oheiset videot ovat tallenteita hankkeessa järjestetystä MOOC-laatukorttikoulutuksesta 14.3.2016 ja ne löytyvät myös VirtuaaliAMK-verkoston Youtube-kanavalta.

Laatukortit ja niihin liittyvän koulutuksen on toteuttanut Uutta avointa energiaa-hankkeen Laatutiimi: Irja Leppisaari (Centria AMK), Päivi Rajaorko (Haaga-helia AMK), Päivi Aarreniemi-jokipelto (Haaga-HeliaAMK) ja Miia Törmänen (VirtuaaliAMK-verkosto/Tamk).

Tuotanto-laatukortti kuvake
Tuotanto-laatukortti

Tuotanto‐laatukortissa määritellään tuotettavien MOOC‐kurssien tuotantoon liittyvät laatukriteerit. Tavoite on, että kurssien tuotantoprosessia ohjaavat asetetut tavoitteet ja että tuotantoprosessi on hoidettu hallitusti, ketterästi ja tehokkaasti. Ketterän ohjelmistotuotannon tavoitteena on toimivan ohjelmiston tuottaminen, suora viestintä ja nopea muutoksiin reagointi.
Tuotanto-laatukortti (pdf)

 

MOOC-pedagogiikka laatukortti

MOOC-pedagogiikka

MOOC-pedagogiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisten oppijakeskeisten pedagogisten ratkaisujen löytämistä ja toteuttamista, jotka tukevat oppijoiden aktiivista, autenttista ja yhteisöllistä  oppimista huomioiden samalla yksilöllisten oppimispolkujen rakentamisen ja erilaisin intressein tulevien opiskelijoiden) mahdollisuudet.
MOOC-pedagogiikka-laatukortti (pdf)

Käytettävyyslaatukortin kuvakeKäytettävyys-laatukortti

Käytettävyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, kuinka hyvin MOOC ‐oppimisalusta tukee sujuvaa ja helppoa opiskelua. Sisällöntuottajan käytettävyyskriteerien tavoitteena on sujuvan ja oppimista tukevan MOOC – opintokokonaisuuden rakentaminen.
Käytettävyys-laatukortti (pdf)

 

SaavutettavuusSaavutettavuus-laatukortti

Saavutettavuus‐laatukortti sisältää saavutettavuuden kriteerit MOOCin jakeluympäristön, sisällön sekä materiaalin suunnittelun ja tuotannon eri vaiheissa. Kriteereitä voi käyttää myös suunnittelua, toteutusta ja testausta ohjeistavana check‐ listana. Saavutettavuuskriteerit ovat osin tarkoitettu verkko‐kurssin suunnittelijalle ja sisällöntuottajalla (ts. opettajalle), osa ohjeista on suunnattu www‐ohjelmoijalle/suunnittelijalle.
Saavutettavuus-laatukortti (pdf)

 

Sisältö-laatukortti Sisältö-kuvake

Sisällöllä tarkoitetaan MOOC ‐kurssien sisältöä, joka voi olla eri muotoista, kuten teksti, kuva, grafiikka, äänitiedosto, videotallenne. Myös kurssien tehtävät ja muut aineistot/materiaalit ovat sisältöjä. Sisältö‐laatukortissa on määritelty ne sisällölliset kriteerit, jotka on asetettu hankkeen MOOC‐kursseille. Tavoite on, että sisältö on pedagogisesti ja teknisesti laadukasta sekä vastaa käyttäjien tarpeita
Sisältö-laatukortti (pdf)

 

Mainokset